Het coachtraject

Voor ouder en kind Voor volwassenen

Mijn werkwijze

Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij mij terecht met een hulpvraag. Op het moment dat de hulpvraag komt zal ik tijdens de eerste kennismaking (meestal telefonisch) zoveel mogelijk informatie verzamelen om een goed beeld te kunnen krijgen van de (probleem)situatie en de mogelijkheden.

Intakegesprek

Daarna volgt er een intakegesprek. Voor gezinnen kom ik voor de intake aan huis, maar dat mag ook altijd in mijn praktijk plaatsvinden.

Als er voldoende wederzijds vertrouwen is voor een coachtraject kunnen we van start gaan.

Sessies

In de sessies zijn de actuele ervaringen en gebeurtenissen steeds het vertrekpunt. We zullen deze ervaringen en gebeurtenissen bespreken en we onderzoeken samen welke gedachten, keuzes en gedragingen ervoor zorgen dat jouw kind effectiever, krachtiger en plezieriger met de situatie omgaat. Samen kijken we naar positieve ervaringen in het verleden en heden waarin de overtuigingen en het gedrag al effectief bleken maar ook energie en motivatie opleverden. Tijdens het gehele traject zullen we stilstaan bij de ontwikkelingen die jouw kind doormaakt. Naast deze ervaringen kijk ik naar de wijze van de reactie van het kind en dat zullen we als leermateriaal gebruiken. Met toestemming van de ouders en het kind zelf zet ik energetische behandelingen in. Ik geef ook opdrachten mee. Dat zullen oefeningen zijn in de praktijk, ademhalingsoefeningen, eventuele meditatie-oefeningen, een stuk tekst schrijven etc. We bespreken bij elke bijeenkomst de effecten op het functioneren. Indien er meer sessies nodig zijn kan dat altijd in overleg tussen ouders, het kind en mij (de coach) plaatsvinden en er kan ook een coachtraject met (een van) de ouders opgestart worden.

energetische behandeling

De energetische behandelingen pas ik toe bij kinderen met ADHD, faalangst, hoog gevoeligheid (HSP) een laag zelfbeeld of kinderen die gewoon niet lekker in hun vel zitten en ook volwassenen kunnen bij mij terecht voor deze behandelingen.

Afsluiting

Ter afsluiting hebben de ouders, het kind en de coach een eindgesprek en zal er een uitgebreid eindrapport opgesteld worden met een eventueel aanvullend advies.

Starten met dit traject?
Klik op de knop hiernaast